BEDENKTIJD EN RETOUR

Bedenktijd

Wijzelf zijn zeker van de goede kwaliteit van onze juwelen. Daarom bieden we u een extra lange bedenktijd van 30 dagen aan in plaats van de wettelijke 14 dagen. Dat wil zeggen dat u dertig dagen de tijd krijgt om ons de aangekocht juwelen onbeschadigd en met onverbroken zegel terug te sturen. Bij een retour nemen we zelf de retour-verzendkosten voor onze rekening!

Wilt u een juweel retourneren? Gelieve het bijgeleverde retour-etiket te gebruiken.

  • 30 dagen bedenktijd op al onze juwelen
  • Steeds een certificaat van echtheid van het juweel
  • Bij retour: uw geld binnen de vijf werkdagen terug

Alle juwelen met onverbroken zegel kunnen geretourneerd worden uitgezonderd bij juwelen op maat gemaakt, vervalt het retourrecht.

Retour

Als u binnen de overeengekomen bedenktijd een juweel retourneert met het bijgeleverde retouretiket , moet u er wel op letten dat de zegel aan het juweel niet verbroken is. Als die wel verbroken is, verliest u het retourrecht.

Bij juwelen op maat gemaakt is er standaard geen retour mogelijk, gelieve ons te contacteren via telefoon (056 228191) of info@fabrigold.be om de mogelijkheden te bespreken.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave
van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 30 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen
derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Fabrigold bvba Stationsstraat 7 8500 Kortrijk, via een
ondubbelzinnige verklaring (via dit herroepingsformulier) op
de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.  Als u van deze mogelijkheid gebruik
maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager
(bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping
sturen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling
betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden
voordat de herroepingstermijn is verstreken.
1. Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot
op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering
van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een
andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste
standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen
nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst
te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde
betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht,
tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval
zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden
gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling
tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond
dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip
eerst valt.

Vul hier uw herroepingsformulier in.